Rensa data och logga ut

Vill du rensa bort all lokal applikationsdata? Alla inställningar, sökningar och öppna volymer kommer att rensas från denna dator, men datat kan fortfarande finnas lagrat på ArkivDigitals servrar.

Klicka på knappen nedan för att rensa datat. Du kommer därefter att loggas ut.